Nordland statsadvokatembeter

Embetsleder: Geir Fornebo
Besøksadresse:
Moloveien 16, 8001 Bodø
Postadresse: Postboks 273, 8001 Bodø
E-post: Kontakt embetet.
Telefon: 75.51.95.50
Fax: 75.51.95.59

Embetet fører aktorater forHøyesterett, Hålogaland lagmannsrett, Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett, Lofoten tingrett, Ofoten tingrett, Rana tingrett, Salten tingrett, Trondenes tingrett og Vesterålen tingrett.

Underliggende politidistrikt:Salten politidistrikt, Helgeland politidistrikt og Midtre Hålogaland politidistrikt.

Statsadvokater ved embetet:
Førstestatsadvokat/embetsleder Geir Fornebo
Statsadvokat Hilde Stoltenberg