Nordland statsadvokatembeter

Embetsleder: Geir Fornebo
Besøksadresse:
Moloveien 16, 8003 Bodø
Postadresse: Postboks 273, 8001 Bodø
E-post: post.nordland@statsadvokatene.no
Telefon: 75 51 95 50
Fax: 75 51 95 59

Kontakt embetet

Embetet fører aktorater forHøyesterett, Hålogaland lagmannsrett, Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett, Lofoten tingrett, Ofoten tingrett, Rana tingrett, Salten tingrett og Vesterålen tingrett.

Underliggende politidistrikt: Nordland politidistrikt.

Statsadvokater ved embetet:
Førstestatsadvokat/embetsleder Geir Fornebo
Statsadvokat Hilde Stoltenberg (permisjon)
Statsadvokat Erik Thronæs
Statsadvokat Thor Erik Høiskar 
Statsadvokat Jorild Steindal