Avklaring av ankefrist

Riksadvokatens brev til politi og påtalemyndighet, med bakgrunn i en sak som er omtalt i mediene, avklarer tidspunktet for når ankefristen starter å løpe.