Fremstillingsfristen ved pågripelse – forholdet til menneskerettighetene

Riksadvokatens brev til Justisdepartmentet 12.mars d.å. om endring av fremstillingsfristen.