Høringsuttalelse om digitalt grenseforsvar

Riksadvokaten har gitt sin høringsuttalelse til Lysne II-utvalgets rapport om digitalt grenseforsvar (DGF). Riksadvokaten  konkluderer ikke bastant på spørsmålet om behov, men har i hovedsak ikke negative merknader til forslagene som skisseres. Imidlertid bør forslaget om forbud mot deling av overskuddsinformasjon fra DGF  etter riksadvokatens syn gjelde unntaksfritt uavhengig av hva informasjonen går ut på. … Fortsett å lese Høringsuttalelse om digitalt grenseforsvar