Oppdaterte retningslinjer – brudd på smittevernloven

Vedlagt retningslinjer for håndtering av brudd på smittevernloven oppdatert per 20. mars 2020. Til info ligger de tidligere retningslinjene her: Retningslinjer for håndtering av smittevern-lovbrudd