Straffesaksbehandlingen første tertial 2018

I denne rapporten presenteres en oversikt over anmeldte lovbrudd og hovedresultatene for
politiets straffesaksbehandling i første tertial 2018, og utviklingen i første tertial de fem siste
årene.

Tidligere har Politidirektoratet og riksadvokaten laget hver sin rapport med kommentarer
til antall anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling. Fra og med 2018 vil
imidlertid Politidirektoratet og riksadvokaten utarbeide en felles rapport.

  • Last ned dokumenter
  • STRASAK -rapporten 1.tert 2018 ENDELIG (1980kb) Last ned