Ønsker du å ta kontakt med oss, vennligst benytt kontaktskjema under

Kontaktinformasjon

Stortorvet 2, 0155 Oslo

Org.nr: 971 524 758

Telefon: 22 47 78 50

Telefax: 22 33 31 12

Postboks 8002 Dep.
0030 Oslo

Med dette kontaktskjemaet kan du kontakte embetene i Den høyere påtalemyndighet. Husk å velge embete som skal motta henvendelsen din. Alle felt med stjerne (*) må fylles ut