Effektivisering av domstolsbehandlingen av større straffesaker

En arbeidsgruppe nedsatt 23. april 2018 avga 13. juli d.å. sin rapport om effektivisering av domstolsbehandlingen av større straffesaker. Arbeidsgruppens mandat var å vurdere påtaleinterne tiltak for om mulig å sikre at ingen hovedforhandlinger blir unødig langvarige. Rapporten er publisert i Riksadvokatens skriftserie nr. 1/2018. I mandatet ble det varslet at det som et neste … Fortsett å lese Effektivisering av domstolsbehandlingen av større straffesaker