Forenklede forelegg etter havne- og farvannsloven

Riksadvokaten gjør i brev av  12. juni statsadvokatene og politiet oppmerksom på endringer i  ny havne- og farvannslov, som  trådte i kraft 1. januar d.å. Den nye loven innebærer at ulike overtredelser som etter den tidligere havne- og farvannsloven kunne føre til straff, nå bare kan medføre overtredelsesgebyr. Politiet må ta hensyn til lovendringen i … Fortsett å lese Forenklede forelegg etter havne- og farvannsloven