Høyringsfråsegn – forslag til endringar i straffelova

Riksadvokaten har gitt si høyringsfråsegn til forslag om endringar i straffelova mv. Fleire av forslaga følgjer opp tidlegare innspel frå Riksadvokatembetet.