Høyringsfråsegn - forslag til endringar i straffelova

Riksadvokaten har gitt si høyringsfråsegn til forslag om endringar i straffelova mv. Fleire av forslaga følgjer opp tidlegare innspel frå Riksadvokatembetet.

  • Last ned dokumenter
  • Høringsuttalelse - forslag til endringer i straffeloven mv (304kb) Last ned