Mulig feilinformasjon i teledata brukt i straffesaker

Det er i Danmark avdekket en systemfeil som gjelder bruk av teledata i straffesaker. Riksadvokaten pålegger nå norsk politi og påtalemyndighet å identifisere alle verserende norske straffesaker hvor det er innhentet slik informasjon fra Danmark. Så langt foreligger det ikke opplysninger som skulle tilsi at det kan være en tilsvarende feil ved systemene som benyttes … Fortsett å lese Mulig feilinformasjon i teledata brukt i straffesaker