NAV-saken: Behov for setteriksadvokat

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har i dag erklært seg inhabil til å behandle sakene om uriktig straffeforfølgning av personer som har mottatt arbeidsavklaringspenger i forbindelse med midlertidig opphold i utlandet. Bakgrunnen for dette er at han er samboer med Hanne Inger Bjurstrøm som i egenskap av arbeidsminister var ansvarlig statsråd da Trygdeforordningen ble inkorporert i … Fortsett å lese NAV-saken: Behov for setteriksadvokat