NAV-saken: Behov for setteriksadvokat

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har i dag erklært seg inhabil til å behandle sakene om uriktig straffeforfølgning av personer som har mottatt arbeidsavklaringspenger i forbindelse med midlertidig opphold i utlandet.

Bakgrunnen for dette er at han er samboer med Hanne Inger Bjurstrøm som i egenskap av arbeidsminister var ansvarlig statsråd da Trygdeforordningen ble inkorporert i 2012.

Se brev nedenfor og  nyhetssak av 30. oktober:

Uriktige domfellelser – trygdebedrageri ved utenlandsopphold

 

 

  • Last ned dokumenter
  • Brev til Justisdep om setteriksadvokat (99kb) Last ned