Oppdatering av rundskriv om satser for trafikkbøter

Riksadvokaten har sendt ut oppdatert vedlegg til rundskriv 3/2009 om standardiserte bøtesatser ved vegtrafikkovertredelser.