Oppdatering av rundskriv om trafikkbøtesatser

Riksadvokaten har sendt ut oppdatert vedlegg til rundskriv 3/2009 om standardiserte bøtesatser ved vegtrafikkovertredelser.

  • Last ned dokumenter
  • Om ajourført vedlegg til rundskriv nr 3 /2009 om bøtesatser ved vegtrafikkovertredelser (118kb) Last ned
  • Vedlegg til rundskriv nr 3/ 2009 (456kb) Last ned