Polititjenestepersoners rapporteringsplikt og varsling

Riksadvokaten har tilskrevet Regjeringens ekspertutvalg om varsling og gjort oppmerksom på enkelte problemstillinger knyttet til forholdet mellom rapporteringsplikten og varslingsinstituttet. Bakgrunnen er riksadvokatens vedtak 5. oktober d.å. i klagesak. Riksadvokaten avgjorde da politibetjent Robin Schaefers klage over Spesialenhetens henleggelse av sak om brudd på arbeidsmiljøloven i Hordaland politidistrikt. Klager fikk ikke medhold. Enkelte har gitt … Fortsett å lese Polititjenestepersoners rapporteringsplikt og varsling