Rapport om saksflyt i saker om overgrep mot barn

En arbeidsgruppe opprettet av Justis- og beredskapsdepartementet og ledet av førstestatsadvokat Katharina Rise ved Riksadvokatembetet har fremmet 25 konkrete forslag til tiltak for å bedre saksflyten i politiet, påtalemyndigheten og domstolen i saker om vold og seksuelle overgrep mot barn. Formålet med tiltakene er å effektivisere behandlingen av sakene og redusere eventuelle flaskehalser, og tiltakene … Fortsett å lese Rapport om saksflyt i saker om overgrep mot barn