Regjeringen vil lovfeste påtalemyndighetens uavhengighet

Straffeprosesslovutvalget har foreslått at påtalemyndighetens uavhengighet blir nedfelt i straffeprosessloven. I statsråd i dag stilte regjeringen seg bak forslaget, og vil fremme det for Stortinget. I dag kan Kongen i statsråd i prinsippet instruere riksadvokaten om hvordan enkelte straffesaker skal behandles. Men det er langvarig og fast praksis i Norge for at regjeringen ikke benytter … Fortsett å lese Regjeringen vil lovfeste påtalemyndighetens uavhengighet