Retningslinjer for håndtering av smittevern-lovbrudd

Riksadvokaten kommer i brev til politi og påtalemyndighet 16. mars med en rekke pålegg vedrørende behandlingen av brudd på smittevernloven. Korona-epidemien krever at riksadvokaten gir nasjonale retningslinjer for en sakstype – smitterisiko – som i utgangspunktet ikke er omfattet av riksadvokatens sentrale prioriteringer. Pålegget til politiet og påtalemyndigheten er at de må behandle slike lovbrudd … Fortsett å lese Retningslinjer for håndtering av smittevern-lovbrudd