Retningslinjer for håndtering av smittevern-lovbrudd

Riksadvokaten kommer i brev til politi og påtalemyndighet 16. mars med en rekke pålegg vedrørende behandlingen av brudd på smittevernloven.

Korona-epidemien krever at riksadvokaten gir nasjonale retningslinjer for en sakstype – smitterisiko – som i utgangspunktet ikke er omfattet av riksadvokatens sentrale prioriteringer. Pålegget til politiet og påtalemyndigheten er at de må behandle slike lovbrudd med det alvor og den prioritet situasjonen krever. Riksadvokaten understreker at formålet med de reaktive tiltakene er å bidra til redusert smitterisiko og smittetakt. De allmennpreventive hensyn er således førende for de vurderinger som skal gjøres. Det understrekes også at spredningen av viruset skjer raskt, og at det kan bli behov for snarlige endringer og presiseringer.

 

NB retningslinjene er oppdatert 20. mars,  se her:

Oppdaterte retningslinjer – brudd på smittevernloven

 

  • Last ned dokumenter
  • Retningslinjer smittevern 160320 (269kb) Last ned