Statens vegvesen og bruk av dataverktøy

Riksadvokaten har i dag gitt nærmere direktiver om hvordan politiet skal følge opp saker hvor Statens vegvesen har avgitt feilaktige rapporter i avgjorte saker, og har opprettholdt pålegget om stans i bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen hvor en har benyttet informasjon fra dataverktøy. Riksadvokaten vil ta initiativ til en prosess for hvordan … Fortsett å lese Statens vegvesen og bruk av dataverktøy