Statens vegvesen og bruk av dataverktøy

Riksadvokaten har i dag gitt nærmere direktiver om hvordan politiet skal følge opp saker hvor Statens vegvesen har avgitt feilaktige rapporter i avgjorte saker, og har opprettholdt pålegget om stans i bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen hvor en har benyttet informasjon fra dataverktøy.

Riksadvokaten vil ta initiativ til en prosess for hvordan påtalemyndighetens behov for sakkyndighet i disse sakene skal ivaretas i fremtiden. Se brevet av 10. juli nedenfor.

Se for øvrig  tidligere  brev fra riksadvokaten om samme tema her:

Vegvesenet – utvidelse av pålegg vedrørende dataverktøy

  • Last ned dokumenter
  • Statens Vegvesen og bruk av dataverktøy (299kb) Last ned