Uriktige domfellelser – trygdebedrageri ved utenlandsopphold

Riksadvokaten er som kjent gjort oppmerksom på at NAV Kontroll i tiden fra 2012 til 2019 har lagt til grunn feil lovanvendelse ved anmeldelser knyttet til utbetaling av arbeidsavklaringspenger i forbindelse med midlertidig opphold i utlandet. Riksadvokaten pålegger nå statsadvokatene og politiet en rekke tiltak for å rette opp feilen. – Situasjonen er alvorlig og vi … Fortsett å lese Uriktige domfellelser – trygdebedrageri ved utenlandsopphold