Vegvesenet- mulig feil i trafikkdataverktøy

Riksadvokaten besluttet rett før jul å stanse bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen i pågående straffesaker hvor dataverktøyet CrashCube var benyttet, på grunn av mistanke om feil. I gårsdagens møte mellom riksadvokaten og vegdirektøren var tiltak og videre oppfølging tema. Politimestrene og statsadvokatembetene ble varslet etter at Kripos informerte riksadvokaten om at uthenting … Fortsett å lese Vegvesenet- mulig feil i trafikkdataverktøy