Stilling: Sted / Avdeling: Søknadsfrist:
Ledige konstitusjoner som statsadvokater Oslo statsadvokatembeter 22.09.2021
Fast embete som statsadvokat Det nasjonale statsadvokatembetet 22.09.2021
Ledig konstitusjon som embetsleder Trøndelag statsadvokatembeter 07.10.2021