Den høyere påtalemyndighet Riksadvokatembetet og statsadvokatembetene

Den høyere påtalemyndighet bidrar til å redusere kriminalitet gjennom straffesaksbehandling.

Påtalemyndigheten i Norge har tre nivåer:

  • Riksadvokaten
  • Statsadvokatene
  • Påtalemyndigheten i politiet