Aktuelt

Nytt rundskriv om fagledelse

Riksadvokatens rundskriv 3/2020 om fagledelse gir direktiver for statsadvokatenes fagledelse av politiets straffesaksbehandling, og erstatter rundskriv nr. 2/ 2012 punkt III.

Riksadvokaten om filleristingsartikkel

Riksadvokaten har vurdert om noen av de 17 sakene som nylig ble omtalt i en artikkel i Tidsskrift for Rettsvitenskap gir foranledning til at påtalemyndigheten av eget tiltak begjærer gjenåpning. Etter riksadvokatens vurdering gir artikkelen ikke grunnlag for det.