Aktuelt

NAV-saken: Behov for setteriksadvokat

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har i dag erklært seg inhabil til å behandle sakene om uriktig straffeforfølgning av personer som har mottatt arbeidsavklaringspenger i forbindelse med midlertidig opphold i utlandet.

Uriktige domfellelser – trygdebedrageri ved utenlandsopphold

Riksadvokaten er som kjent gjort oppmerksom på at NAV Kontroll i tiden fra 2012 til 2019 har lagt til grunn feil lovanvendelse ved anmeldelser knyttet til utbetaling av arbeidsavklaringspenger i forbindelse med midlertidig opphold i utlandet. Riksadvokaten pålegger nå statsadvokatene og politiet en rekke tiltak for å rette opp feilen.