Aktuelt

Rutiner om arrestordre

Riksadvokaten har i samarbeid med Det nasjonale statsadvokatembetet og Kripos utarbeida felles rutiner i arrestordresaker. Rutinane omhandlar behandlinga av saker om nordisk-europeisk arrestordre.