Aktuelt

Riksadvokatens inndragningsundersøkelse

Det er forbedringspotensiale når det gjelder arbeidet med inndragning i straffesaker. Å legge til rette for økt inndragning av beslag og å kartlegge kompetansebehov er blant tiltakene som foreslås i riksadvokatens nye inndragningsundersøkelse.