Aktuelt

Mål og prioriteringar for 2024

Riksadvokaten avgjer kvart år kva slag kriminalitet som skal ha høgst prioritet i straffesaksbehandlinga i politiet. No er rundskrivet om prioriteringar for 2024 klart.