Aktuelt

Befatning med narkotika er ikke avkriminalisert

Politiet er ikke fratatt virkemidler de tidligere hadde lov til å bruke. Riksadvokatens føringer innebærer ikke begrensninger for politiets adgang til forebygging. Ungdom som eksperimenterer med rusmidler, er ikke rusavhengige og flere bør bidra til en debatt basert på riktige premisser.