Aktuelt

Endringer i behandlingen av utleveringssaker

EU-domstolen avsa 2. april en avgjørelse som innebærer enkelte endringer i behandlingen av saker om utlevering av borgere fra EU/EØS-stater til en tredjestat. I brev til statsadvokatene beskriver riksadvokaten de nye rutinene for sakene som berøres.