Aktuelt

Riksadvokaten med forslag til regelendringer for tilrettelagte avhør

Politi og påtalemyndighetens arbeid med saker om vold og overgrep mot barn har fått et kvalitetsløft, men det er bekymring knyttet til at sakene blir liggende etter (det første) avhøret. I brev til Justis- og beredskapsdepartementet foreslår riksadvokaten enkelte regelendringer som vil gi noe mer fleksibilitet for politiet i etterforskingen av disse sakene.