Aktuelt

Harald Grønlien er død

Vår gode kollega, førstestatsadvokat Harald Lavik Grønlien, sovnet stille inn den 20. november 2021, 67 år gammel, etter lang tids sykdom.

Retningslinjer for fjernavhøyr

Riksadvokaten har i dag sendt ut nye retningslinjer om fjernavhøyr som trer i kraft 1. desember d.å., og som erstattar riksadvokaten sitt pandemidirektiv punkt 6.