Aktuelt

Riksadvokaten som fagmyndighet

I handlingsplanen for løft av etterforskingsfeltet er tiltak én etableringen av et fagapparat. Apparatet skal gi fagmyndigheten (riksadvokat og politidirektør) et bedre grunnlag for å beslutte hvilke krav som skal og bør stilles til straffesaksbehandlingen, og derved sikre høy og jevnere kvalitet i oppgaveløsningen. Deltakerne hadde en formell oppstartssamling på Kripos 22. januar d.å.