Aktuelt

Vegvesenet- mulig feil i trafikkdataverktøy

Riksadvokaten besluttet rett før jul å stanse bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen i pågående straffesaker hvor dataverktøyet CrashCube var benyttet, på grunn av mistanke om feil. I gårsdagens møte mellom riksadvokaten og vegdirektøren var tiltak og videre oppfølging tema.

Riksadvokaten om statsadvokatane si fagleiing 2020

Det vil som tidlegare bli gitt generelle retningslinjer for statsadvokatane sitt tilsyn med straffesaksbehandlinga i politiet og anna fagleiing i det årlege mål- og prioriteringsdirektivet. Like fullt, av omsyn til statsadvokatane si planlegging, gir riksadvokaten alt no sentrale føringar for fagleiinga for 2020.