Aktuelt

Medisinsk artikkel om filleristing

Riksadvokaten vil gå nøye gjennom den nylig publiserte medisinske artikkelen om «filleristing» for å vurdere om den foranlediger ytterligere initiativ fra påtalemyndighetens side.