Aktuelt

NAV-saken: Behov for setteriksadvokat

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har i dag erklært seg inhabil til å behandle sakene om uriktig straffeforfølgning av personer som har mottatt arbeidsavklaringspenger i forbindelse med midlertidig opphold i utlandet.