Aktuelt

Hvem uttaler seg om hva?

Riksadvokaten og assisterende riksadvokat uttaler seg om blant annet overordnede spørsmål, prioriteringer, rettssikkerhetsspørsmål, kriminalitets- og rettsutviklingen og andre generelle spørsmål om virksomheten.

Embetslederne uttaler seg om sin enhets ansvarsområder.

Statsadvokatene uttaler seg om egne saker, inkludert saker de aktorerer der det er riksadvokaten som har tatt ut tiltale.

– Kommunikasjonsrådgiveren hos Riksadvokaten svarer på generelle spørsmål om Riksadvokatembetet.

– Jourhavende hos riksadvokaten, statsadvokatene og i politidistriktene uttaler seg om juridiske spørsmål som ikke knytter seg til konkrete saker.

Politimesteren avgjør hvem som uttaler seg på vegne av politidistriktet

Spesialenheten for politisaker og Generaladvokaten uttaler seg om sine respektive saker

Pressehenvendelser

Pressehenvendelser og innsynsbegjæringer til statsadvokatembetene sendes deres postmottak-adresse, se kontaktinfo her.

Pressehenvendelser til Riksadvokatembetet sendes postmottak.presse@riksadvokaten.no.
Forespørsler om postjournal og innsynsbegjæringer til Riksadvokatembetet sendes postmottak.riks@riksadvokaten.no.

Bildet viser kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas

Kommunikasjonsrådgiver ved Riksadvokatembetet, Mie Skarpaas

I bildegalleriet nedenfor kan redaksjonene laste ned bilder kostnadsfritt.

 

Bildegalleri Dokumenter Straffesaksgangen Mediepolitikk Når går rettssaken?