Statistikk

Statistikk 2016

Statsadvokatene avgjorde også i 2016 eit høgt antall saker, i alt 74 138. Dette er det nest høgste tall nokon gong. Antall rettsdagar har heller aldri vore så høgt som i 2016, med i alt 3 974 rettsdagar utførd av statsadvokatane, det vil seie ei auking på heile 729 dagar, eller 22,5 prosent. Måloppnåinga er god i påtalesakene med gjennomsnittleg saksbehandlingstid på 17 dagar, og 89 prosent av sakene behandla innan 30 dagar. I saker med gjerningsperson under 18 år var måloppnåinga 94,2 prosent.

 

Påtale- og klagesaker ved Riksadvokatembetet
Sakstyper 2013 2014 2015 2016 2017
Påtalesaker 485  486  508  545
 Klagesaker  419  372  383  472
Sum  904  858  890 1017

Ev kommentarer…

 

Påtale- og klagesaker ved statsadvokatembetene
Saker 2013 2014 2015 2016 2017
Påtalesaker
Klagesaker
Sum

 

Restanser ved Riksadvokatembetet
Saker  2013 2014 2015  2016 2017

 

Restanser ved statsadvokatembetene
Saker 2013 2014 2015 2016 2017

 

Ansatte i Dhp 2013 2014 2015 2016 2017
173