AktueltTekstmal

Samferdselsdepartementet har varslet riksadvokaten om at det i 2012 ble gjort en feil ved ikraftsettelsen av endringer i tapsforskriften og vegtrafikkloven. Lovparagrafen om tap av førerkort ved kjøring med lavpromille for bilførere med førerkortet på prøve ble uteglemt da tapsforskriften, som ga anvisning på slikt tap, ble satt i kraft. Det er derfor grunn til å tro at noen førere som rettmessig fikk straffereaksjon (typisk en bot) for lavpromillekjøring i perioden 1. februar 2012 til 31. mars 2017 i tillegg ble fratatt førerkortet uten lovhjemmel. Riksadvokaten har pålagt politiet å identifisere aktuelle saker slik at feil kan rettes opp.