Dokumenter

Viser:
Sorter etter:
Tilsynet har blant annet omfattet de tilsynsområder som angis i riksadvokatens mål- og prioriteringsrundskriv for 2017, altså fremdrift m.m i straffesaker der det har vært tilrettelagte avhør, etterforskning/politiarbeid på stede! tamt politiets implementering av riksadvokatens landsdekkende prioriteringsdirektiv.
Les mer
I Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev til riksadvokaten for 2016 punkt 4.1 vises det til regjeringens mål om å styrke kontakten mellom offentlig forvaltning og brukerne. For å realisere denne målsetningen fant riksadvokaten det hensiktsmessig å gjennomføre en brukerundersøkelse, rettet mot domstolene. Den nærmere gjennomføringen av undersøkelsen, resultatene og de tiltak den foranlediger, er beskrevet i ...
Les mer