Dokumenter

Viser:
Sorter etter:
Politiet er ikke fratatt virkemidler de tidligere hadde lov til å bruke. Riksadvokatens føringer innebærer ikke begrensninger for politiets adgang til forebygging. Ungdom som eksperimenterer med rusmidler, er ikke rusavhengige og flere bør bidra til en debatt basert på riktige premisser.
Les mer
Vedlagt følger riksadvokatens retningslinjer om elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud og kontaktforbud mv. Retningslinjene blir gjeldende når lov 20. desember 2023 nr. 111 om endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll av besøksforbud) trer i kraft 8. april 2024.
Les mer