Dokumenter

Viser:
Sorter etter:
På bakgrunn av den senere tids diskusjoner knyttet til regjeringens forslag til rusreform, finner riksadvokaten grunn til å understreke den rettslige skranke som ligger i at all etterforsking – også ransaking i saker om bruk av narkotika – må forfølge et relevant etterforskingsformål, målt mot hva den konkrete mistanken i saken gjelder.
Les mer
Virksomheten ved Riksadvokatembetet og de regionale statsadvokatembetene har i 2020 vært preget av omfattende tiltak knyttet til pandemien. Det totale antall saker til behandling har imidlertid vært høyt og det har blitt utført et betydelig antall aktorater.
Les mer
Riksadvokaten har i samarbeid med Det nasjonale statsadvokatembetet og Kripos utarbeida felles rutiner i arrestordresaker. Rutinane omhandlar behandlinga av saker om nordisk-europeisk arrestordre.
Les mer