Dokumenter

Viser:
Sorter etter:
Politi og påtalemyndighetens arbeid med saker om vold og overgrep mot barn har fått et kvalitetsløft, men det er bekymring knyttet til at sakene blir liggende etter (det første) avhøret. I brev til Justis- og beredskapsdepartementet foreslår riksadvokaten enkelte regelendringer som vil gi noe mer fleksibilitet for politiet i etterforskingen av disse sakene.
Les mer