Dokumenter

Viser:
Sorter etter:
EU-domstolen avsa 2. april en avgjørelse som innebærer enkelte endringer i behandlingen av saker om utlevering av borgere fra EU/EØS-stater til en tredjestat. I brev til statsadvokatene beskriver riksadvokaten de nye rutinene for sakene som berøres.
Les mer
Måloppnåinga ved dei regionale statsadvokatembeta var i 2019 tilfredsstillande. Saksmengda har auka markant dei seinere åra. Restansane har gått ned. Antall rettsdagar er nesten tilsvarande rekordåret 2016, og mykje tid er brukt til fagleiing av politiet.
Les mer