Dokumenter

Viser:
Sorter etter:
Riksadvokaten besluttet rett før jul å stanse bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen i pågående straffesaker hvor dataverktøyet CrashCube var benyttet, på grunn av mistanke om feil. I gårsdagens møte mellom riksadvokaten og vegdirektøren var tiltak og videre oppfølging tema.
Les mer
Det vil som tidlegare bli gitt generelle retningslinjer for statsadvokatane sitt tilsyn med straffesaksbehandlinga i politiet og anna fagleiing i det årlege mål- og prioriteringsdirektivet. Like fullt, av omsyn til statsadvokatane si planlegging, gir riksadvokaten alt no sentrale føringar for fagleiinga for 2020.
Les mer