Dokumenter

Viser:
Sorter etter:
Riksadvokaten besluttet rett før jul å stanse bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen i pågående straffesaker hvor dataverktøyet CrashCube var benyttet, på grunn av mistanke om feil. I gårsdagens møte mellom riksadvokaten og vegdirektøren var tiltak og videre oppfølging tema.
Les mer
Det vil som tidlegare bli gitt generelle retningslinjer for statsadvokatane sitt tilsyn med straffesaksbehandlinga i politiet og anna fagleiing i det årlege mål- og prioriteringsdirektivet. Like fullt, av omsyn til statsadvokatane si planlegging, gir riksadvokaten alt no sentrale føringar for fagleiinga for 2020.
Les mer
Det er med sorg riksadvokaten og resten av påtalemyndigheten har mottatt beskjed om at Spesialenhetens leder Jan Egil Presthus døde brått og uventet av hjertestans i går kveld.
Setteriksadvokat Mæland viser i brev av 27.11.19 og 17.12.19 til riksadvokatens tidligere brev og gir ytterligere presiseringer og retningslinjer for politidistriktene og statsadvokatenes videre håndtering av sakene. I brev til Arbeids- og sosialdepartementet av 17.12.19  og til Justis- og beredskapsdepartementet av 07.12.20 redegjør han om status og oppfølging.
Les mer