Dokumenter

Viser:
Sorter etter:
Måloppnåinga ved dei regionale statsadvokatembeta var i 2019 tilfredsstillande. Saksmengda har auka markant dei seinere åra. Restansane har gått ned. Antall rettsdagar er nesten tilsvarande rekordåret 2016, og mykje tid er brukt til fagleiing av politiet.
Les mer