Dokumenter

Viser:
Sorter etter:
Vedlagt følger til orientering retningslinjer for politiavhør av barn og særlig sårbare personer som mistenkt i straffesak, samt notat om forsvarerbistand i forbindelse med slike avhør. Retningslinjene er utarbeidet av Fagutviklingsapparatet for etterforskingsfeltet i samarbeid med Riksadvokatembetet.
Les mer