22. juli-saken - påtalemyndigheten anker ikke

Riksadvokaten har besluttet at påtalemyndigheten ikke anker Oslo tingretts dom av 24. august 2012.

  • Last ned dokumenter
  • Pressemelding 22 juli saken påtalemyndigheten anker ikke tingrettens dom (27kb) Last ned