Ad spørsmål i dagens stortingshøring om NAV-sakskomplekset

Det vises til et spørsmål under dagens høring vedrørende soningstidspunkt for en domfelt i NAV-sakskomplekset.

I brev i dag til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité presiserer tidligere riksadvokat Busch at riksadvokatens kontor først ble informert om den aktuelle dommen 5. november 2019.

Les brevet fra tidligere riksadvokat her.

  • Last ned dokumenter
  • Brev 9.1.20 etter Stortingshøring om NAV-saken (108kb) Last ned