Alkolås som alternativ til tap av førerett - høringsuttalelse fra riksadvokaten

Riksadvokaten har gitt høringsuttalelse til et forslag om å innføre alkolås som alternativ til tap av førerett som en del av program mot ruspåvirket kjøring. Riksadvokatens standpunkt er at alkolås bør begrenses til å være vilkår for gjenerverv av førerett i visse tilfeller.

  • Last ned dokumenter
  • Høring alkolås som alternativ til tap av førerett (367kb) Last ned