Analyse av dødsulykker og straffesaksbehandling i trafikksaker

Riksadvokaten har gitt Utrykningspolitiet i oppdrag å gjennomføre en analyse av politiets etterforsking og straffesaksbehandling av dødsulykker i trafikken, samt trafikkulykker med betydelig personskade. Rapporten ble 11.12.2015 formelt overlevert til Riksadvokatembetet og Politidirektoratet.

Bakgrunnen for arbeidet er blant annet at effektiv straffesaksbehandling med høy kvalitet er et viktig bidrag til å bedre trafikksikkerheten. En arbeidsgruppe med deltakere fra Utrykningspolitiet og Oslo politidistrikt har siden høsten 2014 gjennomgått saker fra 2012 om trafikkulykker hvor personer omkom eller ble betydelig skadet. Arbeidsgruppen har blant annet undersøkt kvaliteten på åstedsarbeidet, etterforskingen og påtalearbeidet. Rapporten inneholder også forslag til en rekke forbedringstiltak.

Riksadvokaten og Politidirektoratet gir Utrykningspolitiet honnør for initiativet. Rapporten representerer et verdifullt bidrag i det pågående arbeidet med å styrke og videreutvikle etterforskingsfaget, også innenfor dette området.

  • Last ned dokumenter
  • Riksadvokatens publikasjoner 4 2015 Analyse av dødsulykker og straffesaksbehandlingen i trafikksaker (3121kb) Last ned