Angående behandlingen av straffesaker etter trålerlovgivningen

Riksadvokatens rundskriv 2/1954 «Angående behandlingen av straffesaker etter trålerlovgivningen»