Anmodning om gjenåpning av flyktningesaker

Riksadvokaten svarer den internasjonale juristkommisjon (ICJ) Norge om gjenåpning av straffesaker knyttet til straffrihetsbestemmelsen i flyktningkonvensjonen artikkel 31.

Riksadvokaten tar på alvor ICJ Norge sin bekymring for at det ikke er høy nok bevissthet i politiet og påtalemyndigheten om betydningen av flyktningkonvensjonen artikkel 31. En har derfor, på bakgrunn av kommisjonens henvendelse, på nytt gjort politiet og statsadvokatene oppmerksom på problemstillingen. Når det gjelder de konkrete sakene ICJ viser til mener riksadvokaten samlet sett at det i den nåværende situasjonen er all grunn til å holde fast ved utgangspunktet om at den som mener seg uriktig domfelt, selv må ta initiativ for å få sin sak gjenåpnet.

Les brevene fra riksadvokaten her:

  • Last ned dokumenter
  • Brev til ICJ 060120 (262kb) Last ned
  • Brev til politiet og statsadvokatene 060120 (85kb) Last ned
  • Vedlegg - brev av 040714 (209kb) Last ned