Arbeidsgruppe om avhørsmetodikk

Avhør er den viktigste etterforskingsmetoden og kvaliteten til avhørene er følgelig av sentral betydning.

Som kjent er riksadvokaten opptatt av at straffesaksehandlingen skal være effektiv og av høy kvalitet, og den metodikk som anvendes vil gjennomgående være gjenstand for analyse og vurdering både generelt og i enkeltsak. På bakgrunn av innspill til Riksadvokatembetet den senere tid har riksadvokaten 13. juli 2012 oppnevnt en arbeidsgruppe som skal vurdere enkelte konkrete tema knyttet til gjennomføring og protokollering av avhør.

  • Last ned dokumenter
  • Avhørsmetodikk i politiet - oppnevning av arbeidsgruppe (80kb) Last ned