Årsrapport 2011 - Utvalget for kommunikasjonskontroll

Riksadvokaten har ved brev av 6. juli 2012 til politimestrene m.fl sendt ut kopi av Kommunikasjonskontrollutvalgets årsrapport til Justisdepartementet for 2011.

Det er i brevet herfra bedt om at nøkkelpersonell i politiet gjøres kjent med rapporten og riksadvokatens merknader.

  • Last ned dokumenter
  • Årsrapport 2011 Kommunikasjonskontrollutvalget (4367kb) Last ned
  • Brev av 6. juli 2012 fra Riksadvokaten årsrapport Kommunikasjonskontrollutvalget 2011 (891kb) Last ned