Årsrapport 2012 - Utvalget for kommunikasjonskontroll

Riksadvokaten har ved brev av 6. august 2013 til politimestrene m.fl sendt ut kopi av Kommunikasjonskontrollutvalgets årsrapport til Justis- og beredskapsdepartementet for 2012.Det er bedt i brevet om at nøkkelpersonell i politiet gjøres kjent med rapporten og riksadvokatens merknader.

  • Last ned dokumenter
  • Brev av 06082013 Årsrapport 2012 Kommunikasjonskontrollutvalget (136kb) Last ned
  • Årsraport 2012 Kommunikasjonskontrollutvalget (447kb) Last ned