Årsrapport 2014

2014 var preget av mange initiativ fra riksadvokatens side. Ett av de viktigste var å nedsette en arbeidsgruppe som skulle vurdere den såkalte «Monika-saken» i Hordaland i et læringsammenheng.

2014 innebærer et viktig skille hva gjelder etterforskingssituasjonen i politiet. I løpet av året ble det etablert en felles forståelse om at riksadvokatens «diagnose» er riktig; det er nødvendig med et krafttak slik at etterforskingsfunksjonen ( og derved påtale) gis den plass og oppmerksomhet i politiet som denne viktige oppgaven krever. Den felles forståelsen synes nå å omfatte politiledere i distriktene, lederen i Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Les hele rapporten her.

 

 

  • Last ned dokumenter
  • Årsrapport 2014 (2087kb) Last ned