Årsrapport for Den høgare påtalemakta 2017

Statsadvokatene avgjorde også i 2017 eit høgt antall saker, i alt 63 612. Antall rettsdagar på 3 419 er det nest høgaste i siste femårsperiode. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for straffesaksbehandlinga er på 19 dagar og 86,7 prosent av sakene er behandla innan 30 dagar. I saker med gjerningsperson under 18 år var måloppnåinga 86,7 prosent.  Verksemda ved embeta har og vært prega av økt fagleiing i form av tilsyn og målretta undersøkingar av sider ved straffesaksbehandlinga i politiet.

  • Last ned dokumenter
  • Årsrapport for Den høyere påtalemyndighet 2017 (1277kb) Last ned
  • Vedlegg til årsrapport for Den høyere påtalemyndighet 2017 (49kb) Last ned
  • Riksrevisjonens beretning 2017 (191kb) Last ned