Årsrapport for Den høgare påtalemakta 2018

Sentrale høyringsfråsegn og auka aktivitet i statsadvokatene si fagleiing har teke mykje kapasitet i året som er gått. Statsadvokatane avgjorde i 2018 i alt 68 952 saker.

Antall rettsdagar var på 3 239, som er litt lågare enn i fjor, men antallet aktorat var på tilsvarande nivå som i 2017. Hos statsadvokatane var gjennomsnittleg saksbehandlingstid for straffesaksbehandlinga på 17 dagar og 87,9 prosent av sakene var behandla innan 30 dagar, mot eit mål på 90 prosent. For Riksadvokatembetet er 97 prosent av sakene behandla innan 30 dagar. Implementering av etterforskingsløftet fordrar fortsatt tett samarbeid mellom Riksadvokaten og Politidirektoratet.

 

  • Last ned dokumenter
  • ÅrsrapportDhp 2018 (3390kb) Last ned
  • Riksrevisjonens beretning 2018 (473kb) Last ned