Årsrapport for Den høgare påtalemakta 2021

Trass i at også 2021 har vore prega av Covid-19-pandemien, har det vore stor aktivitet ved statsadvokatembeta.

Det ble avgjort om lag 79 000 saker, ei nedgang frå 2020, men antall aktorater var på nær 1000, som er høgare enn i fjor.

Verksemda ved embeta har også vore prega av økt fagleiing i form av tilsyn og målretta undersøkingar av sider ved straffesaksbehandlinga i politiet, mellom anna ei omfattande undersøking om politiet sitt tvangsmiddelbruk i mindre alvorlege narkotikasaker.

Les årsrapporten for Den høgare påtalemakta her:

  • Last ned dokumenter
  • Årsrapport 2021 for Den høyere påtalemyndighet 2021 (781kb) Last ned
  • Vedlegg Regnskapsoppstilling og noter2021 (63kb) Last ned
  • Revisjonsberetning for Riksadvokaten 2021 (1188kb) Last ned