Årsrapport for Den høgare påtalemakta 2016

Statsadvokatene avgjorde også i 2016 eit høgt antall saker, i alt 74 138. Dette er det nest høgste tall nokon gong. Antall rettsdagar har heller aldri vore så høgt som i 2016, med i alt 3 974 rettsdagar utførd av statsadvokatane, det vil seie ei auking på heile 729 dagar, eller 22,5 prosent. Måloppnåinga er god i påtalesakene med gjennomsnittleg saksbehandlingstid på 17 dagar, og 89 prosent av sakene behandla innan 30 dagar. I saker med gjerningsperson under 18 år var måloppnåinga 94,2 prosent.

  • Last ned dokumenter
  • Årsrapport Dhp 2016 (2865kb) Last ned
  • Riksrevisjonensberetning 2016 (2313kb) Last ned