Årsrapport for Den høyere påtalemyndighet 2020

Virksomheten ved Riksadvokatembetet og de regionale statsadvokatembetene har i 2020 vært preget av omfattende tiltak knyttet til pandemien. Det totale antall saker til behandling har imidlertid vært høyt og det har blitt utført et betydelig antall aktorater.

Samtidig har statsadvokatenes fagledelse blitt styrket blant annet gjennom utarbeidelse av et eget rundskriv som regulerer denne delen av Den høyere påtalemyndighets virksomhet. Det er også i 2020 gjennomført flere tilsyn av politidistriktenes straffesaksbehandling.

Les årsrapporten her:

 

  • Last ned dokumenter
  • Årsrapport 2020 Dhp (804kb) Last ned
  • Regnskapsoppstilling med noter for regnskapsåret 2020 (67kb) Last ned
  • Vedlegg Revisjonsberetning For Riksadvokaten 2020 (1) (1145kb) Last ned