Avhør av barn

Riksadvokaten har ved brev av. 27 juni 2014 regulert enkelte sider ved avhør av barn. Blant annet er det gitt uttrykk for riksadvokatens syn på såkalte «presamtaler» og om når det kan tas politiavhør forut for dommeravhør. Det fremgår også enkelte merknader om forsvarers deltagelse under dommeravhør.

Brevet kan i sin helhet leses her

  • Last ned dokumenter
  • Avhør av barn brev av 27 juni 2014 (139kb) Last ned