Begjæring om gjenåpning av straffesak mot Jan Helge Andersen

Riksadvokaten har i dag fremsatt begjæring til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om gjenåpning av straffesak mot Jan Helge Andersen.

Begjæringen gjelder den del av Baneheia-saken Andersen ble frifunnet for ved Kristiansand byretts dom 1. juni 2001, det vil si drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Riksadvokatens beslutning er i samsvar med innstilling fra Oslo statsadvokatembeter.

Ettersom spørsmålet om gjenåpning skal behandles av Gjenopptakelseskommisjonen, vil det ikke bli gitt ytterligere kommentarer om saken nå.

Riksadvokatens avgjørelse kan leses her:

  • Last ned dokumenter
  • Påtegning fra RA Begjæring om gjenåpning JHA (51kb) Last ned