Delegasjon av rett til å begjære offentlig påtale av straffbare handlinger-straffeloven § 79

Riksadvokatens rundskriv 6/1989 «Delegasjon av rett til å begjære offentlig påtale av straffbare handlinger-straffeloven § 79»

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 1989 7 Delegasjon av rett til å begjære offentlig påtale av straffbare handlinger straffeloven § 79 (2876kb) Last ned